ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Voľné pracovné miesta

1) Pracovná pozícia: údržbár

    Pracovný pomer: hlavný

    Nástup: ihneď

    Podmienky prijatia: potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave, čistý výpis z Registra trestov, zváračský preukaz

    Platové podmienky v zmysle zakona 553/2003 a Nar. vlady 359/2017, 480 EUR az 600 EUR HM

2) Pracovná pozícia: nákupca, zásobovač

    Pracovný pomer: hlavný

    Nástup: 1.8.2018

    Náplň práce: zásobovanie skladov a prevádzok tovarom, samostatný nákup a dovoz tovaru, zodpovednosť za správne doručenie tovaru

    Podmienky prijatia: úplné stredné vzdelanie, čistý výpis z registra trestov a lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, vodičský preukaz B

    Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2013 a Nariad. vlády 359/2017,  od 480 do 600 EUR HM/mesiac

3) 2 brigádnikov na DOBPŠ na kosenie trávyv areáli ZOO Bratislava

   Nástup: ihneď

   Platové podmienky: v zmysle Zákona 553/2013 a Nariad. vlády 359/2017,  3,50 EUR/ hod

Platové podmienky:  na všetky pracovné pozície sa vzťahuje odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V prípade záujmu prosíme zasielať štrukturované životopisy so súhlasom na spracovanie osobných údajov na e-mailovú adresu: silvia.racskoova@zoobratislava.sk  informácie aj na tel. čísle 02/60102122Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online