ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Voľné pracovné miesta

1) Pracovná pozícia: údržbár

     Pracovný pomer: hlavný

     Nástup: ihneď

    Podmienky prijatia: potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave, čistý výpis z Registra trestov, zváračský preukaz

2) Pracovná pozícia: upratovač/-ka

    Pracovný pomer: hlavný

    Nástup: ihneď

3) Pracovná pozícia: pokladník

    Pracovný pomer: HPP prípadne Dohoda o brigádnickej práci študentov

    Obdobie: doba určitá do 15.10.2018

    Nástup: ihneď

   Podmienky prijatia: potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave, čistý výpis z Registra trestov

4) Pracovná pozícia: záhradník

    Pracovný pomer: hlavný

    Nástup: ihneď

   Podmienky prijatia: vodičský preukaz B, potvrdenie o vyhovujúcom zdravotnom stave, čistý výpis z Registra trestov

Platové podmienky:  na všetky pracovné pozície sa vzťahuje odmeňovanie v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V prípade záujmu prosíme zasielať štrukturované životopisy so súhlasom na spracovanie osobných údajov na e-mailovú adresu: silvia.racskoova@zoobratislava.sk  informácie aj na tel. čísle 02/60102122Vyhľadávanie