ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Voľné pracovné miesta

1. ZOO Bratislava prijme do pracovného pomeru - toaletárku.
Pre viac informácií kontaktujte oddelenie: Riadenie ľudských zdrojov, 02/ 60 10 21 22
Mgr. Silvia Racskóová, silvia.racskoova@zoobratislava.sk 

2. ZOO Bratislava prijme do pracovného pomeru záhradníka.
Termín nástupu: 1. 5. 2017
Vyžadované vzdelanie: nižšie stredné.
Štrukturované životopisy, so súhlasom na spracovanie osobných údajov, poprosíme zaslať na e-mailovú adresu: silvia.racskoova@zoobratislava.skVyhľadávanie