ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2017

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2017 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

 

Zmluvy:

Kúpno-predajná zmluva č. 11/001/2017 (PDF 280 kB)

Zmluva o poskytnutí benefitov (PDF 60 kB)


Objednávky, faktúry:

Faktúry odoslané (PDF 44 kB)

Faktúry doručené (PDF 52 kB)

Objednávky doručené (PDF 40 kB)

Objednavky odoslane (PDF 44 kB)

OVS:

 

 

 

Archív:

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2016

-

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2015

 

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014

 

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanie