ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Prírodovedný krúžok pre deti vo veku 6 - 10 rokov: Malí pozorovatelia zvierat

Prírodovedný krúžok „Malí pozorovatelia zvierat" je určený pre deti vo veku 6-10 rokov.

Krúžok bude prebiehať v období od septembra 2018 do júna 2019 - 1 x za mesiac – vždy v jeden vybraný víkend v mesiaci, v časových termínoch: sobota od 10:00 do 12:00 / sobota od 12:30 do 14:30 / nedeľa od 10:00 do 12:00. Prvé stretnutia sa uskutočnia cez víkend 22.9. a 23.9.2018

KDE? Miesto konania je areál ZOO Bratislava a Klub ZOO, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava.

ČO BUDEME ROBIŤ? Cieľom krúžku je zábavnou a hravou formou objavovať rôznorodosť živočíchov a rastlín, spoznávať zaujímavosti z ríše zvierat. Súčasťou krúžku budú aj tvorivé dielne, komentované kŕmenia, príprava enrichmentu (hračiek) pre zvieratá a pozorovanie zvierat.

POPLATOK: Poplatok za celý krúžok (obdobie: 1 školský rok, 10 stretnutí) je 40 € za dieťa.

DOKEDY SA DÁ PRIHLÁSIŤ? Prihlásiť sa môžete najneskôr do piatku 14.9.2018

AKO SA PRIHLÁSIŤ? Na prihlásenie môžete využiť prihlasovací formulár

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online