Tráviar rúžovobruchý (35€/rok)

Sme radi, že ste sa rozhodli svojou adopciou prispieť na lepší život našich tráviarov ružovobruchých.

Symbolická adopcia na jeden rok (teda 365 dní) je jednou z najlepších ciest, ako môžete podporiť svoje obľúbené zvieratko aj ZOO ako celok. Ďakujeme za Vašu láskavú podporu, ktorou prispievate k ďalšiemu rozvoju Zoo Bratislava a pomáhate chovu ohrozených druhov zvierat v ľudskej starostlivosti. Aj vďaka Vašej pomoci môžeme tiež podporovať ohrozené druhy zvierat priamo vo voľnej prírode. Pomáhate nám tým napĺňať hlavné poslanie moderných zoologických záhrad - snahu o zachovanie biodiverzity.

Prispieť môžete jednorazovo alebo sa môžete rozhodnúť pre mesačné splátky.