2021 dôvodov na ochranu zvierat

2021 dôvodov na ochranu zvierat

12. január 2021

Žijeme v dobe, kedy sa už pomaly denne stretávame s pojmami ako ekologická zmena klímy, záchrana planéty, hromadenie odpadu, globálne otepľovanie, udržateľnosť rozvoja, exponenciálny rast ľudskej populácie, znižovanie druhovej rôznorodosti, zmena biodiverzity a s tým súvisiace čoraz viac skloňované slová – ohrozené živočíšne druhy, vymieranie niektorých druhov či ich úplné vymiznutie zo zemského povrchu.

Za vymieranie či vymiznutie niektorých živočíšnych druhov môže v prvom rade človek svojím správaním. Kultiváciou, melioráciou, odlesňovaním, znečisťovaním vody, pôdy, ovzdušia, úbytkom ozónu, ničením koralov, zavádzaním nepôvodných druhov na územia, kde sa pôvodne nevyskytovali, rastom ľudskej populácie, výstavbou komunikácií, miest, lovom divých zvierat na kožušinu, mäso, zo zábavy, na obchod a rozširovaním chovu domácich zvierat sa podarilo kruto zasiahnuť do rovnováhy ekosystémov. Podľa štatistík vyhynutím je ohrozených až milión druhov na Zemi. Rýchlosť dnešného vymierania je pritom až 1000 krát vyššia než by bolo prirodzené. Za ostatných 200 rokov vyhynulo cca 25 % druhov vtákov, 18 % druhov cicavcov, 5 % druhov rýb a 8 % pozemných rastlín je kriticky ohrozených.

Budúcnosť ohrozených alebo kriticky ohrozených živočíchov však ešte môžeme napraviť a ovplyvniť aj my práve prostredníctvom takých inštitúcií ako sú zoologické záhrady. Práve zoologické záhrady sa významnou mierou podieľajú na zastavení procesu vymierania celým radom ochranárskych aktivít, výskumom, výchovou či vzdelávaním všetkých generácií. Zoologické záhrady v súčasnosti fungujú ako eko-parky a zároveň ochranné centrá, ktorých hlavnou úlohou je zachraňovať ohrozené druhy zvierat, ochraňovať prírodu a vytvárať čo najprirodzenejšie životné prostredie pre chované zvieratá.

Pozreli sme sa spolu s vami na 2021 dôvodov na ochranu zvierat. Na Facebooku ste nám pomáhali hľadať aj vy. 2021 je riadne číslo, ale my sme si istí, že ich existuje aj oveľa viac.

Prečítajte si, čo všetko sa objavilo v komentároch na našom facebooku a inšpirujte sa.

Prvý dôvod sme si požičali od Sira Davida Attenborougha:

"V týchto neobyčajných časoch je len jedna vec, ktorá dokáže ponúknuť útechu a potešenie každému človeku: zázrak prírodného sveta."

 • Pretože nám bolo dané žiť v harmónii s prírodou a nie ju ničiť a obmedzovať.
 • Aby aj naše deti, vnúčatá, pravnúčatá vedeli a zažili ako vyzerá les, zvieratá v skutočnosti, nie len z obrázkov.
  Aby sme mohli byt každý deň fascinovaní tým, čo rôzne živočíšne druhy dokážu (zmena farby, prežiť extrémne podmienky, zamrznúť a po rozmrznutí fungovať ďalej ...) Je neuveriteľné čo všetko živočíchy zvládajú...
 • Dalo by sa povedať, že zvieratá sú úžasne inteligentné. Viem, že na slovo 'inteligencia' si robia nárok ľudia, ale ak inteligencia zhruba znamená schopnosť rýchleho sa prispôsobenia novým situáciám, zvieratá to naozaj vedia 
  Ochrana zvierat a prírody je dôležitá pre zachovanie rovnováhy vo svete, ale aj mnohotvárnosti života na našej Zemi.... každý živý tvor je na tejto planéte z nejakého dôvodu a je potrebný pre ostatných...
 • Ako raz povedal jeden múdry indiánsky náčelník: "Čím by sme boli bez zvierat? Keby všetky zvieratá odišli, zomreli by sme na veľkú osamelosť duše. Čokoľvek sa prihodí zvieratám, stane sa čoskoro tiež ľuďom. Všetko spolu súvisí."
  Ďalším dôvodom je napríklad to nádherné zvieratko na obrázku - Oryx arabský - je endemitom Arabského polostrova a národným zvieraťom mnohých arabských krajín. Do roku 1972 bol lovom vyhubený. Vďaka úsiliu zoologických záhrad a súkromných rezervácií sa ho podarilo vrátiť do prírody.
 • Ochranou zvierat, ale aj rastlín chránime aj ich prirodzené prostredie - lesy, mokrade, moria, rieky, vresoviská, atď. Nie je to však len ich prostredie, ale aj naše. Ochranou zvierat teda chránime aj seba, prostredie, v ktorom žijeme. Ochrana zvierat je naša budúcnosť
 • Zvieratá využívame a často zneužívame na tisíce vecí: jedlo, kožuchy, medicínu, poľovačky, zábavu... Je to naša povinnosť ich ochraňovať!
 • Takmer všetky zvieratá, čo sme kedy doma chovali, boli z útulku, keby neboli záchranné stanice, útulky, ochranárske organizácie, všetky by asi skončili utratené, strašná predstava, vďaka systémom ochrany zvierat sa stali našimi rodinnými príslušníkmi.
 • Rozbili sme prírodu ako malé deti stavebnicu, keď chránime zvieratá, je to návrat dospelosti a nádeje.
 • Pretože každý živočích a každá rastlina má na zemi svoje miesto. Ak vyhynie jeden živočíšny druh, ovplyvní to ďalšie druhy aj ich prostredie. A to spustí ďalšiu reakciu. Aj preto za posledné storočie vyhynulo toľko živočíšnych druhov.
 • Aby sme sa mohli aj ďalej tešiť z toho, aké sú korytnačky obrovské a morské a všetky krásne, zaujímavé a dobre sa im darí.
 • Sme to dlžní prírode
 • Veľmi súhlasím! Všetko, čo máme, pochádza z prírody. Naše jedlo, náš zmysel pre krásu, naša schopnosť emócie, aj náš rozum. Za toto všetko dlžíme prírode ochranu a dobrú starostlivosť.
 • Keď ich sledujem, mám pocit, že nám dovolili tu s nimi žiť, a nie opačne. Sú to dokonalé tvory. 
  Veľmi sa mi páči, ako naše spojenie s prírodou popisuje Elisabeth Bishops, napríklad v básni The Moose. Rozpráva tu o ceste autobusom a stretnutí s losom, ktorý premenil obyčajnú cestu obyčajnej skupiny ľudí, ktorí nemali veľa spoločného, za cieľmi, ktoré nemali veľa spoločného, na jeden spoločný skoro spirituálny zážitok: 'Why do we feel, yes we all feel, this strange feeling of awe.' Sme súčasťou prírody a v prírode nachádzame upokojenie, naplnenie, spolupatričnosť.
 • Nejde nám žitie v súlade s prírodou, aj keď by sme si to veľmi priali, ale využívame ju, keď nám je biedne. Vtedy si ju uvedomujeme. 
 • Pochádzame z prírody a k prírode sa navraciame, keď je nám ťažko.
 • Bez prírody by sme nemali vzduch, ktorý dýchame, ani jedlo na našich stoloch. V podstate všetko, čo máme, pochádza z prírody. Len divoká príroda poskytuje rozmanitosť druhov rastlín a živočíchov, ktoré nám pomôže prežiť každú krízu. Keď chránime divokú prírodu, chránime seba.
 • Páči sa mi veľmi veta, ktorou je známy pán Peter Čolaš, bývalý riaditeľ ZOO Ostrava, ktorý toto leto náhle a predčasne zomrel a veľmi nám chýba: 'My prírodu potrebujeme, ona nás ani nie.'
 • Aj zvýšený výskyt nových vírusov v posledných desaťročiach, ktoré ohrozujú ľudí, vedci pripisujú ničeniu divokej prírody. Prenikaním stále hlbšie do divočiny nechtiac odkrývame veľké množstvo ľuďom dovtedy neznámych vírusov. Elimináciou veľkých predátorov ničíme schopnosť ekosystému kontrolovať nakazených jedincov. Pridáva sa aj problém ekonomicko-sociálny: chudobné komunity na pokraji divočiny často nemajú inú možnosť ako konzumovať divé zvieratá. Práve nakazené sa ľahšie lovia, atď. Keď chránime divokú prírodu a rôznorodosť druhov v nej, vrátane veľkých predátorov, chránime seba.
 • Keď sme pozerali dokument práve od zmieneného Sira Davida Attenborougha, bol som naozaj veľmi nemilo prekvapený, ako sa naša cela planéta vyvinula, ale žiaľ presne tým zlým smerom. Človek si myslí, že je pán všetkého, ale myslím si, že práve tu by to platiť nemalo a mali by sme si chrániť každé jedno zviera, aj nech je to škaredý pavúk alebo nepríjemný hmyz, nakoľko toto napomáha biodiverzite, ktorá je potrebná nakoniec aj pre nás samotných.
 • Chránime prírodu, aby ľudské bábätká na celom svete mohli nadšene opakovať svoje prvé slová pomenujúce zvieratá. Počula som o malom chlapcovi, častom návštevníkovi ZOO, ktorého prvým slovom bolo dik-dik. Moje dievčatko nadšene a pôvabne vyslovovalo 'owly' sova, sovička. Aké sú Vaše prvé zvieracie slová?
 • Lebo doteraz sme len brali a brali. Sme povinní prírode všetko vrátiť, aby aj naše deti poznali všetko to krásne 
 • Lebo príroda a zvieratá sa naučili tolerovať nás a žiť s nami, nie naopak. Lebo my potrebujeme ich, nie oni nás. Aby ich naše deti, aj deti ich detí nepoznali len z knižiek a aby poznali ich pravú podobu a nie takú, akú ukazujú reklamy na isté druhy tovaru. Lebo príroda a zvieratá, čo na zemi máme, sú úžasné a nedajú sa kúpiť ani importovať zo žiadnej inej plánety 
 • Lebo Zem je len jedna.
 • Určite pre budúce generácie
 • Dôvod je veľmi prostý: lebo sme len jeden jediný člen toho obrovského celku na tejto krásnej modrej planéte
 • Citujem z článku v Nota Bene: "Keď máme citový vzťah k bytostiam okolo seba, chceme sa o ne starať, nie decimovať ich. Milujeme ich - a preto nie sme ľahostajní k tomu, čo sa s nimi deje. Tam sa začína skutočná zmena."