Stretnutie s Depaul

Stretnutie s Depaul

21. september 2021

Našu ZOO navštívi ročne množstvo ľudí. O to viac nás teší, keď môžeme návštevníkom sprostredkovať ZOO aj osobne, ukázať krásne miesta, vzácne živočíchy, vysvetliť, porozprávať sa. Takou vzácnou návštevou boli pre nás aj predstavitelia organizácie Depaul, ktorí sa venujú ľuďom bez domova žijúcim v našom hlavnom meste. 

Previedli sme ich spodnou časťou ZOO a popri otázkach ohľadne zvierat a ich ochrane, sme si uvedomili podobnosť našej práce - oni pomáhajú a zachraňujú ľudí, ktorí veľakrát nie vlastnou vinou prišli o svoj domov. My sa snažíme o to isté, len v živočíšnej ríši.

A tak počas ich návštevy u nás, sme zistili ako fungujú, nazreli viac do ich sveta a oni zas uvideli viac z toho nášho. Bolo to veľmi inšpiratívne a obohacujúce stretnutie. Dúfame, že nie posledné!