Úhyn najstaršej kobyly koňa Przewalského v Európe

Úhyn najstaršej kobyly koňa Przewalského v Európe

12. október 2021

Dňa 6.10.2021 nám uhynula samica koňa Przewalského (Equus przewalskii), Melódia. Mala viac ako 36 rokov. Podľa Európskej plemennej knihy z roku 2020 bola najstaršou samicou v európskom chove!

Kôň Przewalského (Equus przewalskii), pôvodom z mongolských stepí, predstavuje posledný živý druh divokého koňa. Tieto kone patria k ohrozeným živočíšnym druhom. Pomenované sú podľa 19. ruského prieskumníka plukovníka Nikolaja Michailoviča Przewalského. Prvé písomné správy o koňoch pochádzajú od tibetského mnícha Bodowa, ktorý žil okolo roku 900 n. L. Mongolský ľud tradične nazýval koňa Przewalského „takhi“, čo znamená „duch“ alebo „hodný uctievania“.

Tento druh koňa nebol nikdy úspešne domestifikovaný. V porovnaní s koňom domácim, má pomerne krátke nohy, pozdĺž chrbta tmavý tzv. “úhorí” pás a krátku stojatú hrivu. Tvoria stáda o 5-15 jedincoch v zložení dominantná samica, dominantný samec, ostatné zväčša príbuzné samice a mláďatá. Mladí samci sú vo veku 2 rokov vypudení zo stáda a združujú sa v mládeneckých stádach tvorených rovnako starými jedincami. Priemerne sa tieto kone dožívajú v ľudskej starostlivosti okolo 20 rokov.

Na prelome 19. a 20. storočia bol výskyt koňa Przewalského vo voľnej prírode bežný. Postupne sa ich počty začali znižovať a od konca 60. rokov 20. storočia nebol v prírode zaznamenaný ani jeden jedinec. Celé tie roky až do súčasnosti prežíval tento druh len vďaka chovom v ľudskej opatere.

V roku 1988 začali aktivity smerujúce k návratu týchto koní do voľnej prírody. Veľkú zásluhu na reintrodukcii (návrate) týchto zvierat do divočiny má pražská ZOO. Tá dokonca sama v roku 2011 zorganizovala transport koní Przewalských do stredoázijských stepí. V spolupráci aj s ostatnými organizáciami sa podarilo previezť 34 koní. Vďaka záchranným programom žije v súčasnosti vo voľnej prírode okolo 500 jedincov.