Kôň Przewalského(Equus przewalskii)

Kôň Przewalského

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Kôň Przewalského

Je to v súčasnosti jediný divý druh koňa, pochádza z Mongolska, no v prírode bol na prelome 60. a 70. rokov vyhubený. Čiastočne bol navrátený do prírody len vďaka reintrodukčným záchranným programom, na ktorých sa podieľala hlavne pražská a berlínska ZOO. V súčasnosti existuje pár mozaikovitých populácií, celkom okolo 200 jedincov, na suchých kamenistých a trávnatých stepiach a polopúšťach v Číne a Mongolsku. Kôň Przewalského nebol nikdy úspešne domestikovaný, nedá sa používať na jazdenie ani prevoz nákladov. V porovnaní s koňom domácim má pomerne krátke nohy, pozdĺž chrbta od hrivy po koreň chvosta tmavý pás a krátku stojatú hrivu.

Kone Przewalského sú sociálny druh, tvoria súdržné stáda o 5 – 15 jedincoch, tvorené dominantným samcom, dominantnou samicou a ostatnými zväčša príbuznými samicami a mláďatami. Dominantný samec sa stará o bezpečnosť a drží sa na okraji stáda. Dominantná samica rozhoduje, kam skupina pôjde, kde bude nocovať, kam pôjde za potravou a vodou, určuje smer a rýchlosť pochodu. Mladé samice zostávajú po celý život vo svojom stáde, teda pokým ich neodláka cudzí samec. Mladí samci sú vo veku 2 rokov vypudení zo stáda a združujú sa v mládeneckých stádach tvorených rovnako starými jedincami. Po dosiahnutí pohlavnej dospelosti v 5 rokoch sa snažia odlákať z háremu nejakú samicu, príp. sa snažia prevziať dominanciu v inom stáde.

Stavy koní Przewalských sú ohrozené kultúrnymi a politickými zmenami v krajinách strednej Ázie, chovom dobytka, lovom, ťažobnými aktivitami, vojenskými cvičeniami a pod. Ohrozujúce sú tiež klimatické zmeny v podobe teplotných extrémov, sucha alebo záplav. Pre reintrodukované populácie je ohrozením obmedzená veľkosť územia, a tiež možná hybridizácia s koňom domácim či prenos ochorení z domácich plemien. Keďže je populácia veľmi malá, je veľmi citlivá na náhodné javy, ktoré ju môžu ohroziť (napr. kruté zimy).

Momentálne chováme samca Melichara a 2 samice.

Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Rad
nepárnokopytníky
Dĺžka tela
210 cm
Výška
140 cm
Hmotnosť
350 kg
Dĺžka života
20 rokov
Počet mláďat
1
Dĺžka gravidity
340 dní
Predátory
vlk
Poloha Kôň Przewalského v ZOO
Prostredie

pusté pláne, púšte a polopúšte centrálnej Ázie

Potrava

bylinožravec - trávy

Spôsob života

žije v rodinných skupinách

  • Vedeli ste, že...

    Kľúčovou inštitúciou v záchrane a reintrodukcii tohto druhu je ZOO Praha, ktorá chová tieto kone od roku 1921 a od roku 1959 vedie celosvetovú plemennú knihu. Z rodokmeňov všetkých žijúcich jedincov má 70 % z nich "pražského" predka.