Kulan turkménsky(Equus hemionus kulan)

Kulan turkménsky

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Kulan turkménsky

Kulan turkménsky (Equus hemionus kulan) je jeden zo štyroch dnes žijúcich poddruhov divokého somára ázijského a patrí k ohrozeným druhom. Posledný z poddruhov somára ázijského, somár sýrsky ašdar bol úplne vyhubený v roku 1927. Ostatné poddruhy džigetaj, onager, kulan a kur sú dnes už veľmi vzácne a vyskytujú sa na stepiach a polostepiach strednej Ázie. Ich vzdialenými príbuznými sú kone Przewalského. Kulany turkménske sú riedko rozšírené od horských oblastí Iránu a Afganistanu až po Mongolsko a západnú Čínu. Tvoria malé stáda, živia sa suchými trávnatými porastami a krovinami a dokážu bežať rýchlosťou až 85 km/h.

Vďaka špeciálnym záchranným programom sa podarilo kulany reintrodukovať, teda znovu vrátiť do voľnej prírody v Uzbekistane, Kazachstane, na Ukrajine a v Izraeli.

Momentálne chováme chovný pár, samca Henryho a samicu Marku a tešíme sa z narodenia nového jedinca tohto vzácneho ohrozeného druhu.

Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Rad
nepárnokopytníky
Dĺžka tela
210 cm
Výška
120 – 140 cm
Hmotnosť
290 kg
Dĺžka života
20 rokov
Počet mláďat
1
Dĺžka gravidity
1 rok
Predátory
vlk
Poloha Kulan turkménsky v ZOO
Prostredie

púšte, polopúšte a vysokohorské oblasti od Iránu po Mongolsko

Potrava

trávy, byliny, kôra

Spôsob života

vytvára menšie samičie skupiny, samci žijú prevažne samotársky, niektorí sú teritoriálni a majú právo na párenie v danej oblasti

  • Vedeli ste, že...

    Vďaka špeciálnym záchranným programom sa podarilo  ohrozené kulany reintrodukovať, teda znovu vrátiť do voľnej prírody v Uzbekistane, Kazachstane, na Ukrajine a v Izraeli.