Pancierniček malý(Corydoras nanus)

Pancierniček malý

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Pancierniček malý
Nehodnotené NE Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Poloha Pancierniček malý v ZOO
Prostredie

Potrava

Spôsob života

Adoptívni rodičia

Katarína Koláriková Jaroslav Vala

Ďakujeme za pomoc a podporu