Pancierniček smaragdový(Brochis splendens)

Pancierniček smaragdový

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Pancierniček smaragdový
Nehodnotené NE Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Poloha Pancierniček smaragdový v ZOO
Prostredie

Potrava

Spôsob života

Adoptívni rodičia

Katarína Koláriková

Ďakujeme za pomoc a podporu