Sumec sklovitý(Kryptopterus bicirrhis)

Sumec sklovitý

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Sumec sklovitý
Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Poloha Sumec sklovitý v ZOO
Prostredie

Potrava

Spôsob života

Adoptívni rodičia

Matej Kováč

Ďakujeme za pomoc a podporu