Kurička bieločelá(Arborophila gingica)

Kurička bieločelá

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Kurička bieločelá
Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Rad
hrabavce
Dĺžka tela
28 - 30 cm
Hmotnosť
250 - 320 g
Rozpätie krídiel
14 cm
Počet mláďat
3 - 5
Dĺžka inkubácie
23 dní
Poloha Kurička bieločelá v ZOO
Prostredie

zmiešané lesy a bambusové kroviny v nadmorskej výške 500 – 1 700 m

Potrava

semená, mäkkýše, ovocie, hmyz

Spôsob života

sezónne monogamné, niekedy sa zdržujú viaceré rodiny s mláďatami pri sebe

Adoptívni rodičia

Michal Vozár a Petra Vozárová

Ďakujeme za pomoc a podporu