Labuť čierna(Cygnus atratus)

Labuť čierna

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Labuť čierna
Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Rad
zúbkozobce
Dĺžka tela
1,1 - 1,4 m
Hmotnosť
viac ako 9 kg
Rozpätie krídiel
1,6 - 2 m
Počet mláďat
4 - 7
Dĺžka inkubácie
35 - 40 dní
Poloha Labuť čierna v ZOO
Prostredie

mokrade, močiare, rieky, brakické a slané jazerá

Potrava

rastliny

Spôsob života

monogamné páry