Lyžičiar ružovonohý(Platalea alba)

Lyžičiar ružovonohý

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Lyžičiar ružovonohý
Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Rad
brodivce
Dĺžka tela
93 cm
Hmotnosť
1960 g
Rozpätie krídiel
120 – 135 cm
Dĺžka života
25 – 30 rokov
Počet mláďat
3 – 4
Dĺžka inkubácie
21 – 25 dní
Poloha Lyžičiar ružovonohý v ZOO
Prostredie

Potrava

ryby, žaby, vodné slimáky, iné vodné živočíchy

Spôsob života

malé kŕdle