Modraňa strakovitá(Cyanopica cooki / Iberian azure-winged magpie)

Modraňa strakovitá

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Modraňa strakovitá
Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Rad
spevavce
Dĺžka tela
34 – 35 cm
Hmotnosť
65 – 75 g
Dĺžka života
15 rokov
Počet mláďat
5 – 6
Dĺžka inkubácie
15 – 17 dní
Poloha Modraňa strakovitá v ZOO
Prostredie

riedke lesy, sady, olivové háje

Potrava

bezstavovce, plody, semená

Spôsob života

žije v kŕdľoch o veľkosti až 70 jedincov

  • Vedeli ste, že...

    Donedávna bola vedená ako jeden druh s modraňou družnou (Cyanopica cyanus), ktorá žije v juhovýchodnej Ázii. Na základe nových poznatkov založených na analýze DNA bola európska populácia vyčlenená ako samostatný druh.