Pštros africký(Struthio camelus)

Pštros africký

Staňte sa členom našej rodiny
Naše zvieratá si môžete adoptovať a prispieť na ich kŕmenie, enrichment, rozvoj ich prostredia a ZOO.

Adoptovať
Mapa výskytu Pštros africký
Nehodnotené NE
Nedostatočné údaje DD
Málo dotknutý LC Málo dotknutý LC
Takmer ohrozený NT
Zraniteľný VU
Ohrozený EN
Kriticky ohrozený CR
Vyhynutý vo voľnej prírode EW
Vyhynutý EX

Základné informácie

Rad
pštrosy
Hmotnosť
samec 100 – 150 kg, samica 90 – 110 kg
Dĺžka života
30 - 40 rokov
Počet mláďat
7 – 12 od jednej samice
Dĺžka inkubácie
42 dní
Poloha Pštros africký v ZOO
Prostredie

savany a polopúšte

Potrava

tráva, semená, listy, hmyz, malé stavovce

Spôsob života

malé skupiny - háremy

Adoptívni rodičia

Matúš Baňovič

Ďakujeme za pomoc a podporu