História ZOO

1948 Hľadanie lokality

Prvé úvahy a myšlienky týkajúce sa vybudovania zoologickej záhrady v Bratislave začali dávno pred oficiálnym otvorením, ešte v roku 1948. Pôvodné návrhy hovorili o výstavbe v oblasti Železnej studničky, avšak na základe rôznych expertíz a geologických prieskumov bola táto lokalita označená za nevhodnú. Prijala sa nová alternatíva - vystavať ZOO v Mlynskej doline, pôvodne na ploche cca 9 ha, s perspektívou rozšírenia areálu až na 90 ha.

1959 – 1960 Prvé chovateľské úspechy

S výstavbou ZOO sa začalo v roku 1959 a zoologická záhrada otvorila svoje brány verejnosti 9. mája 1960. Pôvodnú kolekciu zvierat tvorilo 74 druhov v počte 238 jedincov. Zastúpené boli najmä mačkovité šelmy, opice, poníky, somáre, medvede, jelene, srnky, vodné vtáky, dravce, papagáje.

Už v prvom desaťročí svojej existencie zaznamenala ZOO prvé chovateľské úspechy (odchovy makakov, paviánov, dikobrazov, nutrií, leopardov, púm a dingov).  Ako jednej z prvých ZOO v Európe sa nám podarilo odchovať mláďatá rysa ostrovida. Tento chovateľský úspech sa pretavil i do loga ZOO Bratislava. Hlava rysa ostrovida dominuje logu aj v súčasnosti. Z výchovno-vzdelávacích aktivít bola veľmi úspešná poradenská služba chovateľom malých zvierat a záujmové krúžky - jazdecký, sokoliarsky, zoologický, chovateľský a krúžok ochrancov prírody.

Roky 70-te: Rozširovanie kolekcie zvierat

Kolekcia zvierat sa doplnila o mnohé vzácne druhy. Desať rokov po otvorení sme už disponovali kolekciou 117 druhov v počte jedincov 515. V roku 1972 sa začalo stavať vivárium a terárium, v lesnej časti zase výbehy pre zubry a srnčiu zver.

Prichádzajú aj ďalšie významné chovateľské úspechy. Prvý umelý odchov leopardov škvrnitých (čierna forma) v roku 1971, vyliahnutie ôsmych mláďat ohrozených korytnačiek močiarnych v roku 1971, ale i hyen pásavých v rovnakom roku. ZOO Bratislava bola jedinou ZOO v Európe a jednou z dvoch ZOO na svete, kde sa podaril takýto odchov hyen pásavých.

Likvidácie expozícií a stavba diaľnice v 80-tych rokoch

Tvrdým zásahom do života ZOO bola v rokoch 1981 - 1985 úplná likvidácia dvoch tretín vybudovanej expozičnej časti pôvodného areálu kvôli výstavbe kanalizačného zberača a diaľničnej prípojky. Zanikla práve tá časť, ktorá bola pre návštevníkov najzaujímavejšia. Záberom veľkej plochy sa narušil pravidelný chod života v ZOO.

Zlikvidované boli viaceré obslužné zariadenia (skleníky, pareniská), vstupný areál pre návštevníkov či objekty služieb (reštaurácia).

Aj napriek ťažkému obdobiu sme sa v 80-tych rokoch mohli pochváliť významnými odchovmi. Za zmienku stojí odchov kengury parma, ktorú sme v tej dobe chovali ako jediná ZOO v bývalom Československu. Úspešné boli tiež odchovy priamorožca šabľorohého, gibona bielorukého či somára ázijského. Ako prví sme v spolupráci so ZOO Praha odchovali aru zlatokrkú a v tej dobe sme mali najväčšiu kolekciu papagájov v ČSSR. V roku 1981 sa v našej ZOO narodilo historicky prvé mláďa šimpanza učenlivého – samica Uschi.

V roku 1986 sme na Slovensko doviezli prvýkrát nosorožce tuponosé. Dve samice Sena, Ada a jeden samec Toby boli odchytené ako približne dvojročné v Namíbii, v rezervácii Oiwa. Odvtedy sme jedinou ZOO na Slovensku, ktorá chová tieto majestátne zvieratá.

Bratislavská ZOO sa ešte nestihla spamätať z tvrdých zásahov do areálu, keď v roku 1995 padlo rozhodnutie o výstavbe diaľnice D2 Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty.

Úspechy 90-tych rokov

Za významné úspechy tohto obdobia môžeme považovať dokončenie ubikácie pre plameniakov ružových a dovoz celej skupiny týchto vzácnych vtákov, alebo aj otvorenie nového chovného zariadenia pre nosorožce tuponosé.

Výnimočným medzinárodným úspechom bol v roku 1999 úspešný projekt na záchranu sahelo-saharských antilop – priamorožca šabľorohého, ktorý pod patronátom CMS (Bonnský dohovor o ochrane migrujúcich druhov voľne žijúcich živočíchov) pripravila a realizovala ZOO Bratislava spolu s Marwell Zoological Park (U.K.). Po viac ako ročnej príprave sa uskutočnil transport skupiny priamorožcov z vybraných európskych ZOO do Národného parku Sidi Toui v Tunisku. Z nášho chovu sme poskytli jedného samca a tri gravidné samice, ktoré porodili svoje potomstvo na mieste pôvodného výskytu tohto kriticky ohrozeného druhu.

Začiatok milénia, tunel Sitina a nové atrakcie

Začiatkom nového milénia bol pre výstavbu tunela Sitina zrušený vchod do ZOO a od decembra 2003 bol areál pre verejnosť uzatvorený až do dostavby nového vchodu, parkoviska a protihlukovej bariéry. Výstavba diaľnice síce značne ovplyvnila každodenný život v ZOO, ale nezastavila jej rozvoj.  V rokoch 2002 - 2003 sa vybudovalo nové chovné zariadenie pre ťavy dvojhrbé, kulany turkménske a poníky shetlandské v lesnej časti areálu.

V roku 2004 pribudla v našej ZOO nová jedinečná expozícia druhohorných plazov v strednej Európe - DinoPark, ktorá je od svojho vzniku veľmi atraktívna pre všetky vekové kategórie našich návštevníkov.

Zároveň sme sa v tom istom roku zapojili do európskeho projektu založenia stabilnej populácie zubra európskeho v NP Poloniny. Z našej ZOO bola do národného parku vypustená mladá samička zubra.

Rok 2006 bol pre ZOO Bratislava významným medzníkom – sprístupnili sme pre verejnosť nový pavilón šeliem, ktorého obyvatelia – leopardy, jaguáre, tigre a levy – patria k návštevnícky najobľúbenejším zvieratám v našej kolekcii.  V roku 2008 sme otvorili nový ZOOshop a dva detské ihriskové komplexy.

Úspechy nasledujúcich rokov

Po pavilóne šeliem nasledovala výstavba nového pavilónu pre primáty. Pre verejnosť bola táto unikátna expozícia otvorená v roku 2010. Pavilón primátov je historicky najväčšou stavbou nielen v ZOO Bratislava, ale i v rámci všetkých slovenských ZOO.

Začiatok tretieho tisícročia sa nesie v duchu ďalších chovateľských úspechov. Spomenúť môžeme narodenie mláďat gibona zlatolíceho či tigra bieleho. V roku 2003 sme doviezli skupinu surikát vlnkavých, ktoré sme v tom čase chovali ako jediná ZOO na Slovensku.  V roku 2009 sa vyliahli historicky prvé štyri mláďatá plameniaka ružového.

V roku 2011 sa nám narodila samička šimpanza učenlivého, samec hrošíka libérijského či samička žirafy Rotschildovej. Ako prvá ZOO na Slovensku sme v tom istom roku začali s chovom pandy červenej. O dva roky neskôr sa nášmu chovnému páru narodilo prvé mláďa.  V 2014 náš pôvodný pár ibisov červených odchoval prvé mláďa v našej ZOO.

V roku 2016 sme obohatili kolekciu zvierat o nové druhy ako pichľavec ozdobný, pytón zelený, kurička bieločelá, daniel škvrnitý, diviak visajanský, ktorý patrí medzi kriticky ohrozené druhy a je zaradený do Európskeho záchranného programu. Diviaka visajanského dodnes chováme ako jediná ZOO na Slovensku.

V 2017 sa dokončil a pre verejnosť sprístupnil nový výbeh pre vlky eurázijské, ktorý v značnej miere imituje prírodné podmienky pôvodného biotopu výskytu tohto druhu.