Toaletárka


Popis pracovného miesta


  • počet voľných pracovných miest: 1
  • pracovná náplň: starostlivosť o hygienické zariadenia v areáli ZOO, upratovanie, dopĺňanie čistiacich prostriedkov
  • termín nástupu: dohodou
  • druh pracovného pomeru: HPP
  • platové ohodnotenie: v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Požiadavky na uchádzača:


  • zdravotná spôsobilosť,
  • čistý výpis z registra trestov

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.


Kontakt:


Mgr. Silvia Racskóová
Riadenie ľudských zdrojov
Human Resources

e-mail: [email protected]
tel.: 02/6010 2122 alebo 0905 745 502