Základné informácie o ZOO

Zoologická záhrada v Bratislave je mestská príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Ročne nás navštívi okolo 320 tisíc návštevníkov.

Našou misiou je spájať svet zvierat, ľudí a prírody cez poznanie a pozitívne zážitky. Prostredníctvom vysokej úrovne starostlivosti o zvieratá, programov záchrany ohrozených druhov a kvalitného vzdelávania plníme významnú úlohu v aktívnej ochrane prírody.

Sme prírodná ZOO na úpätí Malých Karpát s rozlohou 96 ha, v ktorej sa stretáva listnatý les, lúka, chladné údolie a prírodné jazierka.

Vo svojej starostlivosti máme 1154 jedincov zo 169 druhov. K najvzácnejším patria adax núbijský, diviak visajanský, orangutan sumatriansky, kulan turkménsky, gibon zlatolíci, hrošík libérijský, leopard cejlónsky. Sme tiež jediná ZOO na Slovensku, v ktorej nájdete šimpanzy, žirafy či nosorožce.

Zaujímavé expozície:

  • výbeh pre vlky eurázijské ocenený cenou Bílý slon za najlepšie chovné zariadenie otvorené v roku 2018 v českých a slovenských zoo
  • výbeh pre pandy červené so zapojenou stromovou vegetáciou
  • lesné výbehy pre karpatskú faunu - zubra európskeho, jeleňa európskeho, muflóna lesného, diviaka lesného
  • pavilón primátov pre šimpanzy učenlivé a orangutany sumatrianske
  • výbeh pre nosorožce

ZOO Bratislava je členom medzinárodných organizácií:

  • Únia českých a slovenských zoologických záhrad UCSZOO
  • Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií EAZA
  • Euroázijská regionálna asociácia zoologických záhrad a akvárií EARAZA
  • Medzinárodná asociácia lektorov vzdelávania v zoo IZE

Sme tu pre Vás od 9. mája 1960.