Prírodovedné krúžky

CESTA OKOLO SVETA  

Prírodovedný krúžok

 

Zaujíma ťa rôznorodosť nášho sveta? Chceš sa dozvedieť, ktoré naše zvieratá v ZOO sú ambasádorom ktorej krajiny? Poznáš ohrozené druhy a vieš ako ich chrániť?

 Veková skupina

Mladšie deti 6 – 8 rokov

Staršie deti 9 – 11 rokov

 

Kedy?

Krúžok bude prebiehať vždy posledný týždeň v mesiaci počas školského roka.

Mladšie deti vždy v pondelok raz do mesiaca od 14:30 do 16:00.

Staršie deti vždy v stredu raz za mesiac od 15:00 do 17:00.

Spolu absolvujeme 10 stretnutí s každou skupinou.

 

Kde?

Areál ZOO Bratislava a výchovno-vzdelávacie centrum

Mlynská dolina 1/A, 842 27 Bratislava

 

Čo nás čaká?

Cieľom krúžku je zábavnou formou spoznať jednotlivé kontinenty, rôznorodosť živočíchov a biotopov na našej zemi, rozličnú kultúru. Súčasťou krúžku budú tvorivé dielne, pohybové aktivity, komentované kŕmenia a pozorovanie zvierat.

 

Cena krúžku

Poplatok za celý krúžok (10 stretnutí) 80€ za dieťa.

Na krúžok je možné sa prihlásiť do 17.9.2021 na mailovej adrese: [email protected]

V čo najkratšom čase Vám zašleme e-mail s prihláškou a presnými inštrukciami.

 

 

 

Teší sa na vás lektorka Dominika