ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Hus vrchovská

(Anser indicus)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 68 - 78 cm
Rozpätie krídiel: 140 - 160 cm
Hmotnosť: 2 - 3 kg
Počet vajec: 3 - 8
Doba inkubácie: 1 mesiac
Dĺžka života: 20 rokov
Potrava: rastliny (vysokohorské trávy, listy, korienky), hľuzy, semená, zrno, poľnohospodárske plodiny, ale aj ryby a hmyz
Sociabilita: sociálny, monogamný, alebo polygamný, žijúci v rodinách, alebo mnohopočetných kolóniách počas migrácie, denná aktivita
Výskyt: horské lúky a polia strednej a južnej Ázie, cez migráciu a zimu močiare, jazerá a potoky v nadmorskej výške 4 000 až 6 000 m
Predátory:  líšky, vtáky čelade krkavcorodé, dravé vtáky

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online