ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Diviak lesný

(Sus scrofa)

Rad: párnokopytníky
Dĺžka tela: 90 – 200 cm
Dĺžka chvosta: 15 - 40 cm
Výška v kohútiku: 55 - 110 cm
Hmotnosť: 44 – 320 kg
Dĺžka gravidity: 112 – 130 dní
Počet mláďat: 4 - 8
Pôrodná hmotnosť:  350 – 1200 g 
Dĺžka života: 21 rokov
Potrava: žalude, bukvice, papradie, trávy, byliny, černice, korienky, zrno, zemiaky, repa, zdochliny, myši, mladé zajace a jelene, mladé vtáky, vtáčie vajcia, larvy chrobákov, hmyz, jaštery, hady, žaby, ryby, kôrovce, lastúrniky, dážďovky
Predátory: vlk, tiger, lev, leopard, leopard snežný, rys
Spôsob života: vytvára rodiny 6 – 20 jedincov, samčie skupiny, staré jedince žijú samotársky
Výskyt: listnaté a zmiešané lesy Európy a Ázie

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online