ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Enrichment zvierat

Jednou z noviniek v našej zoologickej záhrade je obohacovanie života našich zvieratiek v rámci komentovaných kŕmení, ktoré majú možnosť vidieť aj naši návštevníci. Minulý rok prebehla séria komentovaných kŕmení počas letnej sezóny, ktoré sa odohrávali každý víkend za spolupráce našich chovateľov. Išlo o kŕmenie rôznych druhov zvierat chovateľmi, ktorí zároveň  poskytovali informácie pre návštevníkov o danom druhu, konkrétnych zvieratkách v našej ZOO, o ich výskyte vo voľnej prírode, ohrození, správaní...
Tento rok sa snažíme o to, aby naši návštevníci mali možnosť vidieť, čo sa pre naše zvieratká u nás v ZOO robí. Komentované kŕmenia sú preto túto sezónu doplnené o ukážky z enrichmentu. Enrichment (čítaj „ENRIČMENT“) je anglické slovko, a znamená obohacovanie, teda v tomto prípade obohacovanie života našich zvierat. Enrichment je vhodnou formou, ako zabaviť zvieratká a poskytnúť návštevníkom silný zážitok.
Chovatelia ZOO Bratislava sa už po minulé roky usilovali o to, aby čo najviac spestrili život našich zvieratiek: vymýšľajú hračky a zábavky pre svojich zverencov, tak ako je to zvykom v mnohých moderných zoologických záhradách.
Našou snahou je simulavať v ZOO zvieratám čo najprirodzenejšie prostredie, dopriať im dostatočné možnosti prirodzeného pohybu, stimulovať ich inštinkty. A hoci im nikdy neposkytneme na 100% presne to, čo im poskytuje príroda, tak ich dokážeme v chovných zariadeniach zabaviť tak, aby návštevníci nevideli len spiace a znudené zvieratá, ale zvieratá v aktivite, predvádzajúce svoje prirodzené správanie, svoju šikovnosť, ktorou ich príroda obdarila.  Práve z toho dôvodu si pracovníci zoologických záhrad dnes už uvedomujú dôležitosť enrichmentu pre obe strany – návštevníkov a zvieratá.Fotogaléria  

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online