ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Hlaholka severská



Hlaholka severská

(Bucephala clangula)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 40 - 56 cm
Rozpätie krídiel: 77 - 83 cm
Hmotnosť: 0,6 - 1,3 kg
Počet vajec: 6 - 11
Doba inkubácie: 27 - 33 dní
Dĺžka života: 15 rokov
Potrava: mäkkýše, kôrovce a vodné bezstavovce, ikry, vodné rastliny
Sociabilita: skupinové, väčšinu času trávia na vode, v početných kŕdľoch, potápajú sa za potravou a často synchronizujú svoje ponory s ostatnými, migrujúce
Biotop: vodné toky v ihličnatých lesoch
Prirodzený výskyt: severná Európa, stredná a východná Ázia a Severná Amerika
Ohrozenie podľa IUCN: málo dotknutý
Zaujímavosť:
Samec má viditeľné biele škvrny pred očami a výrazné čiernobiele sfarbenie. Obe pohlavia majú v dospelosti nápadne žltú očnú dúhovku, samce viac tmavšiu.

Vyhľadávanie



tlačidlo vstupenky online