ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Hus divá

(Anser anser)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 84 cm
Rozpätie krídiel: 149 cm
Hmotnosť: 2360 - 2630 g
Počet vajec: 3 - 9
Doba inkubácie: 27 - 30 dní
Dĺžka života: 15 - 20 rokov
Potrava: rastliny
Sociabilita: trvalé páry v skupinách
Výskyt: rybníky, jazerá, močiare Európy a Ázie
Poznámka:  zdomácnený druh – biela hus domáca 

Vyhľadávanie



tlačidlo vstupenky online