ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Hus labutia - domáca

(Anser cygnoides f. domestica)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 81 - 94 cm
Rozpätie krídiel: 160 - 185 cm
Hmotnosť: 2,8 - 3,5 kg
Počet vajec: 5 - 6
Potrava: bylinožravec - lístie, tráva, rastlinné plody, vodné rastliny
Sociabilita: páry, malé skupiny
Výskyt: ústia riek, močiare pri jazerách, ryžové polia

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online