ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Ibis červený

(Eudocimus ruber)

Rad: brodivce
Dĺžka tela: 55 – 65 cm
Rozpätie krídiel: 112 – 124 cm
Hmotnosť: 1,5 kg
Počet vajec: 2 - 4
Doba inkubácie:  21 - 23 dní 
Doba odchovu mláďat:  35 – 42 dní
Dĺžka života: 25 rokov
Potrava: vodné bezstavovce, hmyz, ryby, žaby
Sociabilita: veľké kŕdle - kolónie
Výskyt: Južná Amerika

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online