ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Kačica dvojškvrnnáKačica dvojškvrnná

(Anas formosa)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 39-43 cm
Rozpätie krídiel: 55-60 cm
Hmotnosť: 360-520 g
Počet vajec: 6-9
Doba inkubácie: 24-28 dní
Dĺžka života: 25 rokov
Potrava: rastliny, riasy, semená a vodné bezstavovce
Sociabilita: páry, početné kŕdle, migrujúci
Biotop:

jazerá, rieky, mokrade a záplavové oblasti

Prirodzený výskyt: východná Ázia
Ohrozenie podľa IUCN:
málo dotknutý
Zaujímavosť: Kačice sú monogamné len na jednu sezónu. Koncom mája si samica vyberie miesto a postaví hniezdo. O mláďatá sa stará dovtedy, kým nie sú úplne samostatné. Väčšina mláďat sa osamostatňuje v priebehu augusta.

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online