ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Kačica hvizdárkaKačica hvizdárka

(Anas penelope)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 42-52 cm
Rozpätie krídiel: 71-80 cm
Hmotnosť: 500-1000 g
Počet vajec: 7-11
Doba inkubácie: 23-25 dní
Dĺžka života: 15 rokov (najstarší pozorovaný jedinec sa dožil 35 rokov)
Potrava: tráva a vodné rastliny
Sociabilita: skupiny, vytvárajú dočasné páry, migrujúci
Biotop:

jazerá, lagúny, mokrade, pomalé vodné toky a záplavové oblasti

Prirodzený výskyt: palearktická oblasť Eurázie, migruje do Afriky, južnej Ázie a výnimočne do Severnej Ameriky
Ohrozenie podľa IUCN:
málo dotknutý
Zaujímavosť: Kačica hvizdárka je jedným z druhov, na ktoré sa vzťahuje Dohoda o ochrane africko-eurázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA). Dohoda stanovuje koordinované a zosúladené opatrenia, ktoré musia byť prijaté krajinami vrámci celého migračného systému vodných vtákov, na ktoré sa vzťahuje.

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online