ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Kengura červená

(Macropus rufus)

Rad: vačkovce
Dĺžka tela: 75 – 140 cm
Dĺžka chvosta: 65 – 100 cm
Výška: 100 cm a viac
Hmotnosť: 20 – 85 kg
Dĺžka gravidity: 33 dní, vývoj vo vaku 235 dní
Počet mláďat: 1 s hmotnosťou menej ako 1 g
Dĺžka života: viac ako 20 rokov
Potrava: trávy a zelené rastliny
Predátory: dingovia
Spôsob života: sociálny, žije v malých skupinách
Výskyt: suché trávnaté oblasti Austrálie

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online