ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

PlazyKorytnačka ostrohatá

(Centrochelys sulcata)

Rad: korytnačky
Prirodzený výskyt: subsaharská Afrika
Biotop: suché stepi, polopúšte, krovinaté oblasti
Dĺžka tela: až 90 cm
Váha: až 90 kg
Potrava: trávy, kvety, listy, v núdzi zdochliny, hmyz
Počet vajec: 15 – 30
Doba inkubácie: 3 – 4 mesiace
Priemerná dĺžka života: 50 rokov
Ohrozenie podľa IUCN: zraniteľný
Zaujímavosť: Ide o najväčší kontinentálny druh suchozemskej korytnačky. Samci bývajú veľmi
agresívni a za samicou dokážu putovať až 20 km. S ostatnými samcami často zvádzajú boje.

 

African Spurred Tortoise
Order: turtles
Native geographic range: sub-Saharan Africa
Habitat: dry steppes, semi-deserts, scrubland
Body length: up to 90 cm
Body weight: up to 90 kg
Diet: grasses, flowers, leaves, carrion, insects
Number of eggs: 15– 30
Incubation period: 3 – 4 months
Average : 50 years
Conservation status according to IUCN: vulnerable

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online