ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Kosmáč striebristý

(Mico argentatus)

Rad: primáty
Dĺžka tela: 18-28 cm
Dĺžka chvosta: 30-32 cm
Hmotnosť: 300-400 g
Dĺžka gravidity: 145 dní
Počet mláďat: 2 (zriedka 3)
Doba kojenia mláďat:  6 mesiacov 
Dĺžka života: 10-15 rokov v zajatí 
Potrava: hlavne stromová miazga, ale aj vtáčie vajcia, ovocie, hmyz a malé stavovce
Sociabilita: malé rodinné skupiny skladajúce sa z monogamného páru a ich potomkov
Spôsob života: denná aktivita, stromový druh
Predátory: malé mačky, dravé vtáky, hady
Výskyt: dažďové pralesy Brazílie južne a východne od rieky Amazon

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online