ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Kurička bieločelá

(Arborophila gingica)

Rad: hrabavce
Dĺžka tela: 28 - 30 cm
Hmotnosť: 250 - 320 g
Priemerná dĺžka rozpätia krídel:   14 cm
Počet vajec: 3 - 5
Priemerná doba inkubácie: 23 dní
Potrava: semená, mäkkýše, ovocie, hmyz
Sociabilita: sezónne monogamné, niekedy sa zdržujú viaceré rodiny s mláďatami pri sebe
Výskyt: zmiešané lesy a bambusové kroviny v nadmorskej výške 500 – 1 700 m juhovýchodnej Číny 

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online