ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Kuvik obyčajný

(Athene noctua)

 

Rad:                            sovy

Čeľad:                         sovovité

Dĺžka tela:                  21 – 23 cm

Hmotnosť:                  105 – 260 g

Rozpätie krídiel:         56 cm

Dĺžka života:               11 rokov

Prostredie:                  stepi, polopúšte, lúky, polia, sady, parky

Potrava:                      malé hlodavce, vtáky, hmyz, dážďovky

Spôsob života:            stály, monogamné páry, nočný, samotársky

 

Foto: Ján Svetlík

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online