ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Labuť čierna

(Cygnus atratus)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 1,1 - 1,4 m
Rozpätie krídiel: 1,6 - 2 m
Hmotnosť: viac ako 9 kg
Počet vajec: 4 - 7
Doba inkubácie  35 - 40 dní
Potrava: rastliny
Sociabilita: monogamné páry
Výskyt: mokrade, močiare, rieky, brakické a slané jazerá juhovýchodných a juhozápadných oblastí Austrálie

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online