ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Leňoch dvojprstý

(Choloepus didactylus)

Rad: slabozubce
Dĺžka tela: 60 - 85 cm
Dĺžka chvosta: 1,4 – 3,3 cm
Hmotnosť: 4 - 8 kg
Dĺžka gravidity: 8 – 9 mesiacov
Počet mláďat: 1
Pôrodná hmotnosť:  300 – 400 g 
Dĺžka života: 30 - 40 rokov
Potrava: listy, ovocie, hľuzy
Predátory: mačkovité šelmy, hady, dravé vtáky
Spôsob života: nočný
Výskyt: tropické lesy Južnej Ameriky

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online