ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Makak magot

(Macaca sylvanus)

Rad: primáty
Dĺžka tela: 45 - 60 cm
Hmotnosť: 10 - 17 kg
Dĺžka gravidity: 164 – 167 dní
Počet mláďat: 1 - 2
Pôrodná hmotnosť:  450 g 
Dĺžka života: 22 rokov
Potrava: listy, kôra, semená, bobule, hľuzy, korienky, bezstavovce, obojživelníky
Spôsob života: zmiešané skupiny
Výskyt: lesy pohoria Atlas v Afrike (Maroko, Alžírsko, Gibraltar)

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online