ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Mara stepná

(Dolichotis patagonum)

Rad: hlodavce
Dĺžka tela: 69 - 75 cm
Hmotnosť: 9 - 16 kg
Dĺžka gravidity: 3 mesiace
Počet mláďat: 2 s hmotnosťou 400 - 450 g
Dĺžka života: 5 - 7 rokov (aj viac ako 10)
Potrava: trávy, byliny
Spôsob života: monogamné páry
Výskyt: trávnatá krajina a krovinaté púšte centrálnej a južnej Argentíny

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online