ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

VtákyModraňa strakovitá

(Cyanopica cooki)

 

Rad: spevavce

Prirodzený výskyt: stred a JZ Pyrenejského polostrova

Biotop: riedke lesy, sady, olivové háje

Dĺžka tela: 34 – 35 cm

Hmotnosť: 65 – 75 g

Počet vajec: 5 – 6

Doba inkubácie: 15 – 17 dní

Spôsob života: žije v kŕdľoch o veľkosti až 70 jedincov

Potrava: bezstavovce, plody, semená

Dĺžka života: 15 rokov

Ohrozenie podľa IUCN: málo dotknutý

Zaujímavosť: Donedávna bola vedená ako jeden druh s modraňou družnou (Cyanopica cyanus), ktorá žije v juhovýchodnej Ázii. Na základe nových poznatkov založených na analýze DNA bola európska populácia vyčlenená ako samostatný druh.

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online