ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Naše lektorky

         

Katarína Gregušová

 

 

Natália Jedličková

Vyštudovala zoológiu na Masarykovej univerzite v Brne, k čomu ju priviedla práve láska k zvieratám, prírode a pravidelné návštevy zoologických záhrad s rodičmi. Zo všetkých zvierat ju najviac fascinujú veľryby a psy hyenovité, no každý druh vníma ako unikát.  Na pozícií lektorky v ZOO Bratislava pracuje od novembra 2018 a okrem vzdelávania sa venuje aj fotografovaniu. Najviac ju teší sprevádzanie priamo pri výbehoch zvierat a zvedavé otázky detí aj dospelých.

 

 

 

Vyštudovala učiteľstvo biológie a etiky na Trnavskej univerzite a rada oba tieto predmety prepája vo svojich aktivitách. Aktívne sa venuje vzdelávaniu detí a dospelých, v čom vidí svoje celoživotné poslanie. Jej vášňou je neformálne zážitkové vzdelávanie. V ZOO Bratislava pracuje od mája 2019 a tvorí tu vlastné vzdelávacie programy zamerané na rozvoj pozitívneho prístupu k prírode. Je veľkým fanúšikom slimákov, hadov a tapírov. V práci ju však najviac tešia krúžky a prednášky. 

 

 

 

 

     

 Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online