ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Kačica pižmováPižmovka domáca

(Cairina moschata f. domestica)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 66-85 cm
Rozpätie krídiel: 145 cm
Hmotnosť: samce 3,5-5 kg, samice 1,5-3 kg
Počet vajec: 10-20
Doba inkubácie: 35 dní
Dĺžka života: 7-8 rokov
Potrava: vodné a suchozemské rastliny, semená a drobné vodné živočíchy
Sociabilita: sociálny, v skupinách sú dominantné samce s výrazným hrebeňon na hlave, aktívne počas dňa
Biotop:

tečúce a stojaté vody, močiare

Prirodzený výskyt: rozšírený po celom svete, divý príbuzný pochádza zo strednej a južnej Ameriky
Zaujímavosť: Pižmovka domáca je ťažšia ako jej divá príbuzná a horšie lieta. Existuje v rôznych farebných formách. Chovateľsky je nenáročná, no potrebuje mať možnosť pastvy.

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online