ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Plameniak ružový

(Phoenicopterus roseus)

Rad: plameniaky
Dĺžka tela: 120 - 140 cm
Rozpätie krídel: 140 – 160 cm
Hmotnosť: 2 – 4 kg
Počet vajec: 1
Doba inkubácie: 27 – 31 dní
Doba odchovu mláďat: 70 - 75 dní
Dĺžka života: 45 rokov
Potrava: drobné vodné bezstavovce, hmyz, drobné ryby, riasy
Sociabilita: veľké kŕdle – kolónie
Výskyt: juh Európy, pobrežie Afriky, Madagaskar, Malá Ázia, India

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online