ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Plamienka driemavá

(Tyto alba)

 

Rad:                            sovy

Čeľad:                         plamienkovité

Dĺžka tela:                   33 – 39 cm

Hmotnosť:                  250 – 480 g

Rozpätie krídiel:          80 - 95 cm

Dĺžka života:               20 rokov

Prostredie:                  poľnohospodárska krajina, savany, kroviny

Potrava:                      malé cicavce, vtáky

Spôsob života:            stály, monogamné páry, nočný, samotársky

 

Foto: Bohuš Číčel

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online