ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Poník ShetlandskýPoník Shetlandský

(Equus caballus)

Rad: nepárnokopytníky
Výška v kohútiku: 80 - 115 cm
Dĺžka gravidity: 335 – 340 dní
Hmotnosť  100 - 200 kg
Počet mláďat: 1
Dĺžka života: 20 - 25 rokov
Potrava: trávy, byliny
Spôsob života: rodinné skupiny
Výskyt: zdomácnený druh pôvodne zo Shetlandských ostrovov využívaný na jazdenie a prepravu nákladu, je to inteligentné a priateľské zviera

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online