ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Pôtik kapcavý

(Aegolius funereus)

 

Rad:                            sovy

Čeľad:                         sovovité

Dĺžka tela:                   21 – 28 cm

Hmotnosť:                  90 – 215 g

Rozpätie krídiel:          55 - 56 cm

Dĺžka života:               11 rokov

Prostredie:                  staré ihličnaté a listnaté lesy

Potrava:                      malé cicavce, vtáky, netopiere

Spôsob života:            stály, monogamné páry, nočný, samotársky

 

Foto: Ján Svetlík

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online