ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Potkanokengura králikovitá

(Bettongia penicillata)

Rad: vačkovce
Dĺžka tela: 28 - 40 cm
Dĺžka chvosta: 21,5 – 36 cm
Výška: 100 cm a viac
Hmotnosť: 1,1 – 3,5 kg
Dĺžka gravidity: 21 dní
Počet mláďat: 1, vzácne 2
Vývoj vo vaku:  90 - 115 dní 
Pôrodná hmotnosť:  0,03 – 1 g 
Dĺžka života: 4 - 6 rokov
Potrava: huby, hľuzy, živica, hmyz
Predátory: dravé vtáky, hady
Spôsob života: nočný, samotársky
Výskyt: lesné trávnaté oblasti Austrálie 

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online