ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Prírodovedné krúžky

DOBRODRUŽNÁ SOBOTA (pre deti od 6 do 8 rokov a od 9 do 11 rokov)

Trvanie: krúžky prebiehajú raz za mesiac, každú druhú sobotu v časoch:

september 2019 - jún 2020

Prvé stretnutie: 14. 9. 2019

Cena za rok: 50 EUR

PRIHLÁŠKA


VÝPRAVA DO DIVOČINY (pre deti od 9 do 11 rokov a od 12 do 15 rokov)

Trvanie: krúžky prebiehajú:

17. 9. 2019 - 3. 12. 2019 a 24. 3. 2020 - 16. 6. 2020

Cena za semester: 50 EUR

PRIHLÁŠKA

Vyplnenú prihlášku posielajte mailom na: natalia.jedlickova@zoobratislava.sk

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať telefonicky na: + 421 905 068 249 alebo emailom: natalia.jedlickova@zoobratislava.sk

 

    

Čo úžasné sa deje počas krúžkov v ZOO? 

Prostredníctvom rôznych aktivít  sa snažíme rozvíjať nadšenie u detí, podnietiť ich zvedavosť a záujem o zvieratá a prírodu. Cieľom je upevňovať v deťoch pozitívny vzťah ku všetkým druhom rastlín a živočíchov, rozvíjať tvorivosť a citlivý prístup k prírode. Obsahová náplň krúžkov odzrkadľuje potreby vzdelávania v 21. storočí. Využívané sú zážitkové metódy, diskusia, skupinová práca i prvky mentoringu. Deti sa priamo spolupodieľajú na tvorbe obsahu krúžkov a získavajú tak dôležité mäkké zručnosti.

         Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online