ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Archív rok 2019

ROK 2019:

Výzva na predloženie ponuky - Poskytnutie kompletnej veterinárnej starostlivosti pre ZOO Bratislava na rok 2020, zverejnené dňa 5. 12.2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Strážna služba, zverejnené dňa 19. 11. 2019

Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Oprava maštale č.2 pre nosorožce, zverejnené dňa 22. 10. 2019

Výzva na predloženie ponuky - Poskytovanie stravy pre zamestnancov objednávateľa na rok 2020 - 2021, zverejnené dňa 21. 10. 2019

Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Preliezky pre orangutanov sumatrianských vo vonkajšom výbehu, zverejnené dňa 15. 10. 2019

Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Obnova hlavnej komunikácie LES, zverejnené dňa 23. 9. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vaňové kontajnery, zverejnené dňa 4. 9. 2019

Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Oprava oceľových mreží v Pavilóne primátov, zverejnené dňa 21. 8. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Motorová nafta Diesel, zverejnené dňa 31. 7. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Chovné zariadenie pre medvede a Projektová dokumentácia na chovné zariadenie pre medvedezverejnené dňa 1. 7. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lávka pre peších, zverejnené dňa 22. 6. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lesné práce, zverejnené dňa 12. 6. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektrická prípojka a technologická šachta, zverejnené dňa 11. 6. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Údržba zelene v areáli ZOO, zverejnené dňa 19. 2. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Preliezky pre šimpanzov učenlivých, zverejnené dňa 16. 1. 2019Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online