ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv, objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2014

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava od 1. 1. 2013 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v € s DPH.

Zmluvy

Zmluva o spolupráci 051/2014/01 (pdf 721 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 22 (pdf 808 kB)

Komisionárska zmluva č. 5.001/2014 (PDF 136kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-5.001/14 (PDF 417 kB)

Kúpna zmluva č. 11/001/2014 (PDF 292kB)

Kúpna zmluva č. 011/K/13/2014 

Kúpna zmluva č. 11/004/2014 (PDF 185kB)

Kúpna zmluva č. 11/005/2014 (PDF 187 kB)

Kúpna zmluva č. 11/006/2014 (PDF 192 kB)

Kúpna zmluva č. 11/012/2014 (PDF 271 kB)

Kúpna zmluva č. 11/014/2014 (PDF 210 kB)

Kúpna zmluva č. 11/019/2014 (PDF 279 kB)

Kúpna zmluva č. 11/021/2014 (PDF 336 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 16/2014/Z/Z (PDF 469 kB)

Zmluva o reklamnej spolupráci 052/3-1/14 (1,05 MB)

Zmluva o komisionálnom predaji 052/4-1/14 (927 kB)

Zmluva o poskytnutí benefitov č. 052/4-2/14 (pdf 1,98 MB)

Zmluva o poskytovaní služieb 052/4-3/14 (pdf 1,65 MB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-1/14 (pdf 1,35 MB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-2/14 (pdf 1,24 MB)

Zmluva o podpore predaja 052/2-3/14 (pdf 923 kB)

Zmluva o podpore predaja 052/2-4/14 (pdf 893 kB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-5/14 (pdf 1,33 MB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-6/14 (pdf 3,14 MB)

Zmluva o spolupráci č. 052/2-7/14 (PDF 134 kB)

Zmluva o dodávke stravy (pdf 151 kB)

Kúpna zmluva č. 3/2014 (pdf 664 kB)

Kúpna zmluva 19092014 (PDF 176 kB)

Kúpna zmluva 3102014 (PDF 199 kB)

Zmluva o dielo č. 023/P-001/2014 (PDF 115 kB)

Zmluva o dielo č. 023P-002/2014 (PDF 1445 kB)

Zmluva o dielo č. 023P-003/2014 (PDF 870 kB)

Zmluva o dielo č. 001/2014 (PDF  105 kB)

Zmluva o dielo č. 3/2014 (PDF 665 kB)

Zmluva o dielo č. 68/2014 (PDF 107 kB)

Dodatok č. 2 k zmluve o najme nehnuteľnosti (PDF 173 kB)

Zmluva číslo 0019771012015 (PDF 1319 kB)

Zmluva o poskytovaní veterinárnej starostlivosti č. 11/1-12/2014 (PDF 1310 kB)

Zmluva o dodávke stravy (PDF 349 kB)

Faktúry, objednávky

Faktúry doručené (PDF 144 kB)

Faktúry odoslané (PDF 56 kB)

Objednávky doručené (45 kB)

Objednávky odoslané (PDF 84 kB)

Zámer prípadu osobitného zreteľa
Zverejnenie zámeru prípadu osobitného zreteľa - jazdecký areál (PDF 45,1 kB)

Podmienky a výsledky OVS 

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013

Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )

 Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online